Kedvezményezett neve: Nagykamarás Község Önkormányzata
A projekt címe: Nagykamarás iskolaépületének energetikai felújítása
Szerződött támogatás összege: 51,28 millió forint
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt keretében Nagykamarás Önkormányzata az iskola épületének energetikai fejlesztését tervezi megvalósítani. A projekt szükségességét indokolja az oktatási intézmény jelenlegi energetikailag elavult állapota, melynek fejlesztése elengedhetetlen mind az ott dolgozók részére, mind pedig diákok részére. Továbbá az üzemeltetési költségek ésszerűsítése elengedhetetlen, és szükséges, mely hatékony forrás felhasználást és gazdaságos önkormányzati épületet eredményez majd. A projekt teljes mértékben illeszkedik a pályázati kiíráshoz, és a pályázati felhívásban megfogalmazott célokhoz. Hiszen jelen projektben megvalósítani kívánt beruházás önkormányzati épület energetikai korszerűsítését, azönkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítását célozza. A tervezett projekt megvalósulásának hatásai és eredményei egyértelműen pozitív érvényűek, hiszen megvalósul az energia hatékonysági fejlesztés a primer energia fogyasztásának csökkentésével, valamint megvalósul a primer energia fogyasztásának a csökkentése is és ezen kívül megvalósul az üvegházhatást okozó gázok csökkentése.
Továbbá a projekt megvalósulásának hatása és eredménye az iskolaépület hatékonyabb energia felhasználása, az ott dolgozók és a diákok számára modern munka és szolgáltatói környezet biztosítása.
A beruházás tervezett helyszíne a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú iskolaépülete, azaz Nagykamarás Község Önkormányzata, 5751 Nagykamarás, Ady Endre utca 1. szám alatti épület, melynek tulajdoni lappal igazolt helyrajzi száma 856. A fejlesztés alá vont épület teljes alapterülete: 714,7 m2. A jelen fejlesztésben választott intézkedések alapjául az energetikai felmérések szolgáltak a jelenlegi meglévő állapot felmérése alapján, úgy, mint nyílászárok, falazatok, szigetelési rendszer, fűtési rendszer felmérése által. A kiválasztott fejlesztés forrásarányosan a legjelentősebb energetikai fejlesztést jelenti az épület esetében, hiszen az 1960-ban épült épület külső határoló szerkezetei hőtechnikailag elavultak illetve a konvektoros egyedi fűtési korszerűtlen.

A projekt tartalmának bemutatása:
Tervezett épületenergetikai fejlesztések:
- Utólagos külső oldali hőszigetelés
- Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés
- Egyéb gépészeti korszerűsítés

A projekt által elvárt legfőbb eredmény az Önkormányzat költségeinek csökkenése, energiahatékonysági fejlesztések megvalósításával.

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:
A projekt legfőbb hosszú távú célja az Önkormányzat működési költségeinek csökkentése. További fontos cél a szemléletformálás, a hatékony energia felszanálásának ösztönzésére. A projektnek köszönhetően megvalósuló költségcsökkentés következtében az Önkormányzat a megmaradó bevételeket további fejlesztések megvalósítására fordíthatja.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.10.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00045