Kedvezményezett neve: Nagykamarás Község Önkormányzata
Projekt címe: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Nagykamaráson
Szerződött támogatás összege: 36.093.427.- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00023 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” konstrukció keretében a Nagykamarás Község Önkormányzat, mint fenntartó által a Nagykamarás Gondozási Központ infrastrukturális felújítása, azaz a meglévő épület külső – utólagos – hőszigetelése, födém szigetelése, nyílászáróinak cseréje, az épület projektarányos akadálymentesítése (épület körüli környezet akadálymentesítése, épület funkciók megközelítése, belső helyiségek akadálymentesítése, akadálymentes WC kialakítása) és a fűtésrendszer korszerűsítése valósul meg. A beruházás keretében új 24 kW-os kondenzációs kazán kerül beszerzésre, automata szabályozóval, továbbá a meglévő hő leadók, radiátorok cseréje is megvalósul. Szintén a projekt keretében kerül megvalósításra a meglévő vizesblokkok felújítása, mely során a szerelvények, szaniterek, burkolatok újulnak meg, valamint a belső padló burkolatok cseréje, illetve felújítása is megvalósul, amelyet a műszaki leírás – helyiséglistája – külön jelöl. A Gondozási Központ épületén jelenleg van napkollektor, megújuló energiahasznosításra 3 kW rendszer teljesítményű napelem kerül beszerzésre.
A projekt másik fő eleme a Nagykamarás Gondozási Központ részére szükséges eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, valamint szintén a szükséges közlekedési eszközök beszerzése, amelyek megfelelnek a célcsoport igényeinek. Az eszközbeszerzés keretén belül a Nagykamarás Gondozási Központ mellett a Medgyesbodzási Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat eszközbeszerzése azért szerepel a projektgazda pályázatában, mivel a szolgáltatás fenntartója Nagykamarás Község Önkormányzata. Ezen projekt több éven átívelő, komplex fejlesztés, mely a fenntartható fejlesztésével szolgálja a szükségletek összehangolását, a település/települések (Nagykamarás, Medgyesbodzás), társadalmi rétegek, és csoportok együttműködését. Az életminőséget javító szolgáltatásfejlesztéssel közvetlenül több embert és települést ér el, így az „Együtt egymásért” elv érvényesül mind a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00023